Visa allastudier.se som: Mobil

Medierna och staden

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Halmstad
7.5 hp
Heltid
Högskolan i Halmstad

Medierna och staden

I vår vardag rör vi oss ständigt mellan olika miljöer och platser, i såväl fysiska som virtuella miljöer. Många av dem ligger i eller representerar stadsmiljöer. Alla dessa miljöer och platser är laddade med olika former av symbolik och representationer, som gör dem till starkt kommunicerande rum – i geografiskt, kulturellt och socialt avseende. Är du intresserad av hur människors identitet och känsla av tillhörighet påverkas av vilka platser, miljöer och nätverk som vi rör oss inom – då är detta kursen för dig. Kursen tar avstamp i medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv, för att studera hur medier och kommunikation bidrar till människors kulturella identitet. I första hand ligger fokus på frågan om sociala och geografiska rums betydelse för känslor av tillhörighet, både i ett lokalt och globalt sammanhang. Utifrån ett ”community studies”-perspektiv behandlas samspelet mellan offentlig kommunikation och medier, med särskilt fokus på frågor som rör individers känsla och uppfattningar om tillhörighet till olika sociala nätverk och vilken betydelse detta får i relation till välfärd och välbefinnande. Som studieobjekt kan exempelvis förekomma regionala projekt vars syfte är att stärka bilden av ”den goda platsen”. Undervisningen i kursen består av såväl teoretiska som praktiska moment.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Medierna och staden
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Medierna och staden, fyll i följande uppgifter: