Visa allastudier.se som: Mobil

Projektarbete i medier, kommunikation och livsstil

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Halmstad
7.5 hp
Heltid
Högskolan i Halmstad

Projektarbete i medier, kommunikation och livsstil

Kursen bygger vidare på Medierad livsstil 7,5 hp; Medier, risker och osäkerhet 7,5 hp; och Medierna i staden 7,5 hp. I kursen arbetar du självständigt med ett projekt, där du undersöker en specifik fråga inom ramen för det övergripande temat medier, kommunikation och livsstil. Du kan exempelvis välja att studera medierelaterade livsstilsmönster hos en specifik grupp eller socialt nätverk, göra en fallstudie av en specifik informationskampanj, en undersökning av kommunikationens roll i samband med en viss risk- eller osäkerhetssituation i samhället eller inom en bestämd organisation. Du kan också välja att studera en återkommande företeelse eller ett särskilt event som kan kopplas till en specifik plats eller socialt nätverk och dess tänkbara betydelse för individers känsla av tillhörighet. Kursen inleds med grundläggande metodundervisning och avslutas med projekt-presentationer. Under kursen handleds du av lärare i arbetet med ditt projekt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Projektarbete i medier, kommunikation och livsstil
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Projektarbete i medier, kommunikation och livsstil, fyll i följande uppgifter: