Visa allastudier.se som: Mobil

Socialrätt

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
30 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14
Högskolan i Halmstad

Socialrätt

Kursen ges som "campus/distans" vilket innebär att examinationerna i form av två skriftliga salstentamina sker på plats medan övrig undervisning och examination är distansbaserad. Kursen består av två delkurser. Delkurs ett:Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning, behandlar juridisk terminologi och ger dig en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de rättsområden som är centrala vid arbete inom den offentligrättsliga sektorn. Kursen innefattar bl.a. familjerätt, allmän förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.Delkurs två:Speciell förvaltningsrätt, där särskild vikt läggs på betydelsefulla områden för dig som vill arbeta inom välfärdssektorn och offentlig verksamhet. Du studerar bland annat hur sociallagarna kan ge stöd åt missbrukare, familjer, barn och ungdomar samt åt äldre och personer med funktionsnedsättning. Kursen innefattar även utlänningsrätt, hyresrätt och skuldsanering.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Socialrätt
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Socialrätt, fyll i följande uppgifter: