Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska språket (31-60)

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Halmstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Halmstad
Sista ansökan: 2019-10-14
Högskolan i Halmstad

Svenska språket (31-60)

På den här kursen vid Högskolan i Halmstad fördjupar och breddar du dina kunskaper om svenska språket och om språksociologi – alltså hur det nutida svenska språkbruket kan variera utifrån faktorer som geografisk eller social tillhörighet, språk, kön och flerspråkighet.Du får en överblick över svensk språkhistorisk utveckling från runtid till nutid och läser äldre texter, liksom över svenska dialekter. Du lär dig också om namns roll som resurs för social och kulturell markering och vilka vetenskapliga metoder du kan använda för att bearbeta namnmaterial.Du fördjupar dina kunskaper i klassisk retorik och gör analyser av retoriken som påverkansmedel i olika tider och sammanhang.Du avslutar kursen med att, på vetenskaplig grund, skriva en uppsats om svenska språket. Ni som deltar i kursen ventilerar och diskuterar varandras uppsatser vid seminarier.

Förkunskaper

Svenska språket (1-30) 30 hp.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Svenska språket (31-60)
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Svenska språket (31-60), fyll i följande uppgifter: