Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad miljörätt

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Högskolan i Halmstad

Tillämpad miljörätt

Kursens fokus ligger i huvudsak på att lära sig tillämpa miljöbalkens mål, syfte, struktur och tillämpningsområde. Till miljöbalken hör dessutom ett stort antal förordningar och föreskrifter, som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken. Delkursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i miljöbalken och dess tillämpning. Tillämpningen av miljölagstiftningen innebär även att studenten också skall få insikt i kopplingarna till samhälleliga och ekonomiska perspektiv.

Förkunskaper

30 hp inom miljövetenskap eller motsvarande.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Tillämpad miljörätt
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Tillämpad miljörätt, fyll i följande uppgifter: