Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i biomedicin G2E

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Skövde
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Skövde
Sista ansökan: 2019-10-14

Examensarbete i biomedicin G2E

Kursen består av ett självständigt arbete där du använder dina kunskaper från tidigare kurser för att planera och utföra ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. Efter kursen har du fått erfarenhet av och träning i att självständigt planera, utföra, sammanställa och redovisa en vetenskaplig undersökning samt kritiskt granska vetenskapliga arbeten.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkända högskolekurser om 100 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet biomedicin/medicinsk vetenskap. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng vara på G2F-nivå. Förutom detta krävs att kursen BV311G-Biovetenskaplig metodik och design G1F är godkänd (eller motsvarande kunskaper).

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde