Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Skövde
22.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Skövde
Sista ansökan: 2019-10-14

Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E

I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå. Studenten ska utifrån en egen forskningsplan självständigt utföra ett uppsatsarbete och individuellt färdigställa en slutgiltig examensuppsats. Under ett slutseminarium ger studenterna en muntlig presentation av sitt arbete. Studenten försvarar också sitt arbete i en kritisk diskussion. Ytterligare ett inslag i kursen är att läsa och kritiskt diskutera någon av de studentrapporter som presenteras på slutseminariet. Kursen bedrivs i form av självständigt arbete, handledning samt seminarier.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G2F-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav KU514G Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik, KU517G Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment, och KU522G Kognitiv neurovetenskap: examens- och arbetslivsförberedelse ska ingå, samt KU328G Minikonferens i positiv psykologi (eller motsvarande).

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde