Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Skövde
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Skövde
Sista ansökan: 2019-10-14

Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E

Under kursen genomförs ett examensarbete på avancerad nivå med fördjupning i ämnet omvårdnad som riktas mot distriktssköterskans område. Examensarbetet är ett självständigt arbete där fokus ligger på studentens eget lärande och som kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande samt ett problematiserande och kritiskt reflekterande förhållningssätt. I kursen ingår metodseminarium där arbetet och genomförandet granskas och diskuteras. Vidare ingår att opponera på annat arbete, respondentskap för eget arbete samt att delta i ytterligare examinationsseminarier.

Förkunskaper

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: genomgången OM769A-Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar A1N och godkänd OM768A-Vetenskaplig teori och metod A1N och genomgången OM767A-Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N (eller motsvarande kunskaper).

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde