Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Heltid
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: Höst 2023 - Distans

Videoreportage

Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N

Kursen behandlar folkhälsovetenskap som tvärvetenskap med särskilt fokus på digital hälsa och hållbar utveckling. Den inkluderar fokus på hälsodeterminanter, hälsoresurser, hälsorisker, jämlikhet inklusive jämställdhet och ojämlikhet i hälsa. Vidare belyses aspekter som digitisering, digitalisering, digital hälsolitteracitet och hållbar utveckling samt relevanta samhällsstrategier för digital hälsa och lagstiftning såsom dataskyddsförordningen (GDPR). Under kursen behandlas även teorier och modeller i relation till folkhälsovetenskap. I kursen diskuteras även etiska och informationsmässiga perspektiv i förhållande till digitalisering, individ och samhälle. Informationssökning, kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt att formulera sig skriftligt på ett vetenskapligt sätt är genomgående moment i kursen.

Förkunskaper

Behörighet

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området eller inom socialt arbete omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper). Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

Urval

Avklarade högskolepoäng.

Språk

Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Högskolan i Skövde

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt.Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.Du kanske vill förändra världen.Eller så vill du bara jobba med...


Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i SkövdeRecensioner

Det finns inga recensioner för Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N från Högskolan i Skövde, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön