Visa allastudier.se som: Mobil

Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Skövde
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Skövde

Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram

Idag nyttjas många biologiska resurser på ett ohållbart sätt. Det leder till utarmade populationer och ökande risk för utdöende. En del populationer påverkar vi genom skörd, medan vi försöker rädda andra populationer genom bevarandeinsatser. Studierna i det här programmet är nära kopplade till den forskning som lärarna på programmet utför.Det här läser du på programmet?Programmet börjar med att introducera fördjupade teorier kring effekter av nyttjande samt skötsel och bevarande av biologiska resurser på ekosystem och biologisk mångfald. Du läser hur centrala ekologiska teorier för bevarande och skötsel av biologiska resurser kan kombineras med tillämpad kunskap om bevarande- och skötselstrategier för både akvatiska och terrestra populationer.Du läser också en biovetenskaplig metodikkurs och en praktikkurs där du utvecklar praktiska färdigheter inom biovetenskap och får anknytning till arbetsmarknaden. Ytterligare en metodikkurs i multivariat analys, ger dig därefter fördjupade kunskaper om biovetenskaplig metodik.Programmet avslutas med ett individuellt examensarbete om 22,5 högskolepoäng. Under examensarbetet ska du självständigt tillämpa dina kunskaper för att lösa ett aktuellt och relevant forskningsproblem inom biovetenskap. Programmet är nära kopplat till den forskning som lärarna på programmet utför.All undervisning sker på engelska.Jobb efter examenEn magisterexamen i biovetenskap öppnar möjligheterna att jobba på statliga myndigheter, såväl som i andra organisationer och på privata konsultföretag. Du kan arbeta med frågor som rör till exempel skogsbruk, jordbruk, fiske, jakt och bevarande.Läsa vidare efter programmetEn magisterexamen förbereder dig för forskarstudier eller andra typer av forskning vid statliga forskningslaboratorier.Forskning inom området?På institutionen för biovetenskap bedriver forskningsgruppen Ekologisk modellering (inom Forskningscentrum i Systembiologi) forskning som på flera sätt knyter an till utbildningen. Vår forskning fokuserar på människans påverkan och nyttjande av ekosystemtjänster och studerar, med hjälp av matematiska modeller, datorsimuleringar och analys av ekologiska data/ekoinformatik, hur förändringar i ekologiska system påverkar organismers överlevnad och utbredning och hur vi på hållbara sätt kan förvalta jordens biologiska resurser. Se hemsidan för Ekologisk modellering för mer information om pågående forskningsprojekt.

Förkunskaper

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom biovetenskap (eller motsvarande). Vidare krävs, inom eller utanför examen, minst 7,5 hp i biovetenskap med inriktning mot ekologi (eller motsvarande) på minst G1F-nivå.Dessutom krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde

Platsen för dig och dina idéerPå Högskolan i Skövde får du en nära kontakt med dina lärare och all personal ger det lilla extra för att du ska trivas. Här får du naturligtvis utbildningar av hög kvalitet som ger både...


Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde

Recensioner

Det finns inga recensioner för Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: