Visa allastudier.se som: Mobil

Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Skövde
3 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Skövde
Sista ansökan: 2019-10-14

Hållbar utveckling för ingenjörer II G1F

Kursen fokuserar på tre områden som ingenjörer i ledande positioner kan komma att stöta på i arbetslivet. Kursen belyser miljölagstiftning och andra typer av internationella regelverk och ansvarsfrågor som kan vara av relevans för hållbar utveckling. Den teoretiska grunden bakom livscykelanalys illustreras genom diskussioner om bland annat produktionssystemens livscykel, materialval, kvalitetssäkring mm. Slutligen diskuteras jämlikhet, jämställdhet och bakgrundsmångfald i perspektivet av arbetsplatsutformning. Arbetslivsanknytning ges genom studiebesök på ett företag som driver hållbarhetsfrågor.

Förkunskaper

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BV103G-Hållbar utveckling för ingenjörer I G1N (eller motsvarande kunskaper).

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde