Visa allastudier.se som: Mobil

Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Skövde
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Skövde
Sista ansökan: 2019-10-14

Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur miljölagstiftningen används för att främja en ekologisk hållbar utveckling. Kursen inleds med en introduktion till juridik och förvaltningsrätt. Därefter följer en historisk tillbakablick på miljörättens utveckling. Kursens huvudsakliga fokus är på den svenska miljölagstiftningens mål, uppbyggnad och tillämpning, även om den internationella miljörätten och EU-miljörätten också berörs. Kursen går igenom hur rättsregler inom miljöområdet utvecklats och används i syfte att uppfylla FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030. Kursen kommer även att ge en inblick i myndigheters arbete med att se till att miljölagstiftningen efterföljs. Vidare ges fördjupade övningar i att arbeta med att identifiera, analysera och diskutera lösningar till verkliga miljörättsliga fall.

Förkunskaper

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BV102G-Hållbar utveckling G1N (eller motsvarande kunskaper).

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde