Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
3 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N

Under kursen behandlas teorier för hälsofrämjande arbete som dessa framläggs i Ottawa Charter och senare dokument. Kursen omfattar också det salutogena perspektivet inom hälsofrämjande arbete samt empowerment och brukardeltagande. Vidare inbegriper kursen intersektoriellt samarbete och tar upp etiska frågor samt begreppet equity relaterat till förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vidare ingår i kursen teoretisk genomgång av begreppen socialt kapital, kulturellt kapital och health literacy.

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper).