Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsokommunikation och ledarskap II G2F

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Hälsokommunikation och ledarskap II G2F

Kursen behandlar kommunikation mellan tjänsteproducerande organisationer och dess brukare samt kommunikation inom eller mellan organisationer. Under kursen jämförs den svenska modellen för produktion av tjänster inom primärvård, specialistsjukvård och socialtjänst med de motsvarande huvudsakligen tillämpade modellerna i övriga västvärlden. Vidare presenteras en översikt av situationen för tjänsteproduktionen i utvecklingsländer. Därutöver fördjupas kunskapen om IT-baserade och organisatoriska lösningar i syfte att integrera tjänster från olika nivåer och sektorer för att trygga jämlik tillgång till enhetlig vårdkedja. Kunskap om ledarskapsmodeller som kan främja hälsokompetens (health literacy) och hållbara hälsosystem fördjupas.

Förkunskaper

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: FH341G-Teorier inom hälsofrämjande arbete G1F och FH343G-Hälsokommunikation och ledarskap G1F (eller motsvarande kunskaper). Därutöver krävs 60 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap.