Visa allastudier.se som: Mobil

Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N

Ontologiska och epistemologiska antaganden analyseras som grund för kvalitativ forskning. Forskningsprocessens olika steg inom kvalitativ forskning bearbetas genom datainsamling, genomgång av olika datakällor, analys och tolkning av resultat, principer för validitet och etiska överväganden samt förmedling av resultat. Kvalitet, validitet, trovärdighet och överförbarhet diskuteras i samband med kvalitativa metoder.

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper).