Visa allastudier.se som: Mobil

Produkt- och processdatahantering A1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Skövde
6 hp
Deltid

Produkt- och processdatahantering A1N

Kursen beskriver hur ett produktdatasystem (PLM) används för att hantera den information som följer en produkt under dess livscykel inklusive dess tillverkningsprocesser.

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp.Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde