Visa allastudier.se som: Mobil

Projektledning G1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Skövde
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Skövde
Sista ansökan: 2019-10-14

Projektledning G1N

Att arbeta i projekt är en vanlig metod för att lösa olika uppgifter i organisationer och den här kursen handlar om att lära sig förstå och använda metoder och verktyg för att arbeta i och leda olika former av projekt. Projekt är ofta en serie aktiviteter skiljt från den ordinarie verksamheten i organisationer och där syftet kan vara förändring eller utveckling samt att projektet ska leda fram till ett bestämt mål och övergripande kan innehålla en förstudie, projektering, genomförande samt uppföljning. Att leda projekt handlar ofta om att vara drivande i att projektet uppnår ställda mål när det gäller tidplan, kvalitetsaspekter och ekonomi samt följa upp och utvärdera resultatet. I kursen projektledning får du kunskaper om olika projektmodeller, hur projekt kan ställas upp, hur de kan genomföras och även kunskaper kring rollen som projektledare. En viktig del i kursen är även att arbeta praktiskt med genomförande av projekt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde