Visa allastudier.se som: Mobil

Spel, spelande och spelkultur - samhälleliga, sociala och psykologiska perspektiv G1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Spel, spelande och spelkultur - samhälleliga, sociala och psykologiska perspektiv G1N

Spel är idag en självklar medieform, en miljardindustri och en kulturyttring som de flesta barn och ungdomar växer upp med. Spel har blivit en samhällsangelägenhet, något som bland annat illustreras av att UNESCO identifierat Game Literacy som en aspekt av MIK (Medie- och Informationskunnighet). Kursen behandlar forskning, policy och beprövad erfarenhet kring såväl möjligheter som problem vilka är relevanta när olika samhällsaktörer såsom skola, förskola, fritidshem, bibliotek, socialtjänst, civilsamhälle med flera möter spelkulturen. I kursen behandlas forskningsläget avseende spel, lärande och undervisning, spelvåldsdebatten och frågor kring begreppet datorspelsberoende. Kursen vänder sig till alla som har ett intresse av att orientera sig i kunskapsläget kring spelmediet och personer som möter spelkulturen i sin yrkesverksamhet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).