Visa allastudier.se som: Mobil

Statistik i SPSS för hälsovetare G1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2022 - Distans

Videoreportage

Statistik i SPSS för hälsovetare G1N

Kursen inleder med en diskussion om olika sätt att samla data på och olika kvalitetsaspekter i samband med detta. Här är begrepp som studiedesign, validitet och reliabilitet centrala.När väl data är insamlat kan det spännande statistiska detektivarbetet börja. Här gäller det att få en överblick och summera egenskaperna i ett datamaterial vad säger detta datamaterial oss? Finns det några spännande intressanta mönster? Detta brukar kallas beskrivande eller deskriptiv statistik.De mönster man finner kan ligga till grund för slutsatser och kanske fördjupade frågeställningar. Men, det gäller att inte bli vilseledd och lurad av slump. Slump kan nämligen skapa tillfälliga mönster som enbart finns i datamaterialet och inte i realiteten. Denna teori brukar kallas för statistisk slutledning och innehåller begrepp som statistiskt säkerställd, signifikanstest och konfidensintervall.Kursens pedagogik bygger på att låta statistiska programvaran SPSS utföra beräkningar och fokusera på tolkning av resultat och konceptuell förståelse snarare än att fokusera på matematiska formler. Till stor del sker lärandet genom att arbeta med spännande laborationer i SPSS kombinerat med egna studier, där läromedel och föreläsningar fungerar som stöd. Under kursens gång anordnas "efterläsningar" där man har chans att diskutera med lärare och räta ut frågetecken som uppstått under självstudierna och arbetet i SPSS. Successivt tränas man i att läsa, producera, tolka, förstå och förklara statistik.Inom hälsovetenskapliga området är behovet av statistisk kunskap stor, inte minst eftersom evidens ofta vilar på kvantitativa studier och statistik. Kursen vänder sig till yrkesverksamma hälsovetare exempelvis inom folkhälsa, friskvård, hälso- och sjukvård. Kursen vänder sig till dig som:Inte läst statistik tidigare men som vill bekanta dig med ämnet genom att använda SPSS snarare än matematiska formlerLäst statistik tidigare, men vill repetera och lära dig SPSSKanske redan arbetar mycket med statistik och även har en handledande roll, men vill lära dig SPSS och stärka kunskaperna i hur man kan förklara och diskutera statistikFörhoppningen är att denna kurs visar att statistik är: praktiskt användbart, inte så komplicerat och faktiskt lite småkul.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Högskolan i Skövde

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt.Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör.Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen.Du kanske vill förändra världen.Eller så vill du bara jobba med...


Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Statistik i SPSS för hälsovetare G1N
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i SkövdeRecensioner

Det finns inga recensioner för Statistik i SPSS för hälsovetare G1N

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Statistik i SPSS för hälsovetare G1N från Högskolan i Skövde, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön