Visa allastudier.se som: Mobil

Att utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolan

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Att utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolan

Moment 1: Grundsärskolans historia, uppdrag och målgruppGrundsärskolans historia och utveckling diskuteras och problematiseras i relation till behovet av en särskild skolform. Möjligheter och hinder för ökad samverkan mellan skolformerna studeras. Vidare problematiseras utvecklingsstörningens innebörd.Begrepp som exempelvis delaktighet och neuropsykiatriska svårigheter analyseras i förhållande till lärande. Dessutom betonas nödvändigheten av att studenten reflekterar över etiska frågeställningar i förhållande till barn och elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning samt reflekterar över förhållningssätt och kommunikationsformer i professionella sammanhang. Under VFU:n i form av fältstudiedagar studeras bakgrunden för hur barn och elever utreds för sin placering i grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild undervisning för vuxna. Dessutom ska observationer göras utifrån olika lärandesituationer i relation till den blivande speciallärarens profession.Moment 2: Didaktiskt arbete för barn och elever med utvecklingsstörningI momentet fokuseras speciallärarens profession i utvecklandet av det didaktiska arbetet. Studenten ska utifrån teoretiska kunskaper kring utveckling och lärande leda, organisera och anpassa lärmiljöer utifrån undervisningsämnen och ämnesområden i relation till gällande styrdokument. Kunskapsutveckling kring bedömning och betyg ingår. Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse i ett vidgat textbegrepp och estetiska lärprocesser, samt hur alternativa verktyg kan användas för att stödja och underlätta barns och elevers lärande. I VFU, i form av fältstudiedagar, ingår att observera lärandesituationer och utveckla pedagogiska strategier, genom extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram utifrån ett kritiskt och självständigt förhållningssätt där olika vetenskapliga metoder ska genomsyra arbetet. Analys av individ och lärmiljö samt interaktionen dem emellan utgör en del av innehållet i studentens VFU. Förslag till planering av olika lektionsinnehåll knutna till ämnen och ämnesområden utgör en del av arbetet.

Förkunskaper

Avlagd grundlärar-,ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärarexameneller motsvarandeäldre examensamt minst 3 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhetomfattande minst halvtid som pedagog efter avlagd examen.Dessutom krävsminst30 hp specialpedagogik.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Att utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: