Visa allastudier.se som: Mobil

Beteendevetenskapligt program

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
180 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-14

Beteendevetenskapligt program

Det beteendevetenskapliga programmet bedrivs på heltid och är ett sammanhållet program med tre möjliga inriktningar. Programmet inleds med grundkurser i de tre huvudområdena psykologi, sociologi och kriminologi. Programmet innehåller ämnesprogression upp till 90 högskolepoäng inom ett av följande ämnen: psykologi, sociologi och kriminologi. Inom huvudområdet fullgörs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Vidare omfattar programmet progression (bredd) genom att kurser läses i de två icke fördjupade ämnena.Under utbildningens tre inledande terminer läses psykologi I, sociologi I och kriminologi I. Därefter väljer studenten ett huvudområde för fördjupning inom något av dessa tre ämnena som sedan läses upp till kandidatnivå. Ett avslutande kandidatarbete (examensarbete) i det valda huvudområdet leder fram till en kandidatexamen. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattande 7,5 hp inom det valda huvudområdet. Syftet är att ge studenten möjlighet att integrera utbildning, forskning och det omgivande samhället där professionsrelaterade kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till teori och praktik utvecklas. För ytterligare information hänvisas till kursplaner för de kurser som innehåller VFU.Utbildningen lägger stort fokus på att studenten ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt samt sin reflektionsförmåga och informationskompetens. Studenternas skriftliga och muntliga framställning tränas under utbildningen med betoning på professionellt förhållningssätt och etisk reflektionsförmåga. För varje kurs finns en kursplan som anger vilka läranderesultat som studenten förväntas uppnå, kursens innehåll och litteratur samt vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för tillträde till kursen. Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.År 1·Psykologi I 30 hp·Sociologi I 30 hpÅr 2·Kriminologi I 30 hp·Kurs inom det valda huvudområdet, Psykologi II, Sociologi II eller Kriminologi II 30hp. VFU ingår med 7,5 hp där ett självständigt arbete inom det valda huvudområdet ingår. År 3·Bemötande och kommunikation 7,5 hp ·Juridisk introduktion med förvaltningsrätt 7,5 hp ·Valbara kurser 15 hp ·Kurs inom det valda huvudområdet, Psykologi III, Sociologi III eller Kriminologi III 30 hp inklusive kandidatarbete omfattande 15 hp.ProgressionStudenten ges inledningsvis en introduktion i psykologi, sociologi och kriminologi och därmed överblick över samtliga tre huvudområden med grundläggande teorier, forskningsmetoder samt tillämpningsområden. I grundkurserna förmedlas kunskaper, färdigheter, värderingsförmåga och ett vetenskapligt förhållningssätt om det beteendevetenskapliga kunskapsområdet. Progressionen sker inom såväl i huvudområdet såsom i andra ämnen som ingår i programmet och deras tillämpning. Fokus läggs också på att introducera kritiskt tänkande och ökad reflektion genomintroduktionen till akademiskt skrivande och kontinuerlig inlämning av skriftliga uppgifter och muntliga presentationer.Grunderna i de olika ämnena utvecklas vidare inom valt huvudområde i fördjupningskurserna. Förmågan till akademiskt skrivande tränas ytterligare då studenten ska genomföra ett självständigt arbete med empiriskt material som kombineras med VFU. En inblick i hur forskning kan ske i praktiken införskaffas därigenom, när metoder och analyser knyts till det självständiga arbetet. Studenten tränas också i att analysera hur olika beteendemässiga processer formar och formasav, såväl individen, som det omgivande samhället.Avslutningsvis skriver studenten sitt kandidatarbete och skaffar sig därigenom fördjupad metod- och ämneskompetens genom att utveckla egna frågeställningar och besvara dem genom ett empiriskt arbete. I detta arbete ska studenten visa att hen kan välja en forskningsmetod som svarar mot syftet och förhålla sig kritiskt mot såväl metod som forskningsdesign samt andra möjliga faktorer som kan ha ett inflytande över resultatet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Beteendevetenskapligt program

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: