Visa allastudier.se som: Mobil

Bild för undervisning i åk 1-6

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Kristianstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Kristianstad

Bild för undervisning i åk 1-6

I kursen fördjupar studenten sin ämneskompetens gällande olika två- och tredimensionella material, tekniker och digitala verktyg, via exempelvis färglära, perspektiv, volym, bildkomposition, digital bildbehandling och konstruktion. Detta sker genom praktisk tillämpning och estetiska lärprocesser, där det egna bildspråket utvecklas och förmågan att välja adekvat material och teknik övas. Det egna skapandet synliggörs genom ett reflekterande och processinriktat arbetssätt, där dokumentation ingår som en viktig del.Kursen behandlar olika aspekter av visuell kultur. Informativa, konstnärliga och historiska bilder i dåtid och nutid, behandlas och analyseras. Bilders funktioner och betydelser i vårt omgivande samhälle, såväl kulturellt som estetiskt belyses. Ett särskilt fokus sätts på hur visuell kultur påverkar barn och unga i deras roll som producenter och konsumenter av bilder. Kopplingar mellan identitetsskapande, samhällsmarkörer, jämställdhet och hållbarhetsperspektiv belyses. Bildens mediespecifika didaktik bearbetas genom gestaltande och reflekterande arbetssätt. Studenterna får planera, genomföra, presentera och utvärdera skapande projekt utifrån en undersökande och problemlösande ansats. Centrala begrepp för ämnet bild, bildteori och bildkommunikation bearbetas och kopplas till aktuell forskning. Bildämnets funktion som språk i ett vidgat text- och språkbegrepp behandlas. Genom VFU får studenten möjlighet att tillämpa sina kunskaper i bildämnets didaktik. Studenten får planera, genomföra och utvärdera lärandeprocesser med elevgrupper. Anpassning av undervisningen till såväl individ som grupper övas och ledarskapet utvecklas i handledning. Studenten utvecklas i sin förmåga att utifrån aktuella styrdokument kunna bedöma och betygssätta elevers kunskapsinhämtande i bildämnet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt lärarutbildning med minst 30 hp godkända inom denna eller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Bild för undervisning i åk 1-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: