Visa allastudier.se som: Mobil

Digital design

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
180 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-14

Digital design

Studierna bedrivs på heltid och är ett sammanhållet program som organiseras av kurser som innehållsmässigt bygger på varandra.Programmet omfattar 180 hp fördelade enligt följande:Huvudområdet Informatik 133,5 hpVetenskapsteori 7,5 hpDesignvetenskap 31,5 hpValbar kurs 7,5 hpDen pedagogiska grundsynen i utbildningen bygger på att studenten är aktiv och självständigt urskiljer och formulerar problem. Studentens förmåga att ta ansvar för sin utbildning och personliga utveckling sätts i fokus. Undervisnings- och examinationsformer syftar till att stärka studentens utveckling och förmåga till kunskapsvärdering, problemlösning och reflektion. Undervisningen är forskningsanknuten och syftar till att främja vetenskapligt förhållningssätt.Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för Högskolan Kristianstads program inom informatik sker i nära samverkan med näringsliv, förvaltning och pågående forskningsprojekt inom området. Även inom utbildningens självständiga arbeten och designprojekt finns möjlighet för att genomföra delar som är direkt kopplade till externa verksamheter. Det kan handla om designuppdrag, förundersökningar och liknande, med syftet att samla in data som tillsammans med lämplig litteratur kommer att utgöra underlag för självständiga arbeten och designprojekt på olika nivåer. På detta sätt uppnår vi en tydlig samverkan mellan forskning, utbildning och arbetsliv enligt Kristianstadsmodellen för VFU.Utbildningen ges som distansutbildning utan träffar. Utbildningen förutsätter tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling, samt programvaror som specificeras i kursplaner.Delar av undervisningen kan komma att ske på engelska.Huvudområdet InformatikWebbteknik: Webbutveckling 7 hpSyftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom webbutveckling, lära sig publicera information på webben samt bli förtrogen med olika verktyg och metoder. Vidare utforskas designprocesser med lösningsorienterat arbetssätt.Interaktionsdesign: Människa och teknik 7 hpInteraktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster med utgångspunkt i dess bruksegenskaper och de upplevelser som görs möjliga. Kursen handlar om hur man designar ett beteende, flöde och uttryck som är väl avpassat till användningsområdet.Gestaltande Design: Visuell kommunikation 7 hpVisuell kommunikation behandlar hur bild, text, typografi, grafiska element och färg samverkar när det gäller att föra fram ett budskap, och hur man kan använda och tolka dessa olika byggstenar för att skapa och förstå ett nyanserat visuellt språk.Interaktionsdesign: Kreativitet, design och IT 7,5 hp Kursen handlar om att skapa möjligheter att involvera framtida brukare i designprocessen och behandlar metoder som kan tillämpas för att skapa förutsättningar för participativ IT-design, driva användarcentrerade designprocesser och arrangera designdialoger. Gestaltande Design: Grafisk design för webben 7,5 hpKursen ger en grundläggande inblick i grafisk design för webbapplikationer inom ämnet informatik.Webbteknik: Webbdesign för social interaktion, 7,5 hpKursen behandlar internetprogrammering av dynamiska webbsidor med fokus på den sociala webben. Kursen beskriver aktuella tjänster och tekniker för att navigera och organisera informationshantering via Internet, sociala nätverkstjänster och globala marknader. Interaktionsdesign: Användarcentrerad prototyputveckling, 7,5 hpKursen omfattar kunskaper och färdigheter avseende prototyputveckling med avsikt att användas i en designprocess där framtida användare involveras.Gestaltande design: Grafisk design, introduktion, 7,5 hpKursen är en introduktion till grafisk formgivning för arbete med tvådimensionell visuell kommunikation i olika medier.Självständigt arbete i informatik 7,5 hpKursen består i huvudsak av självständigt arbete där en studie eller ett experiment genomförs och rapporteras skriftligen. Med begrepp, teorier och metoder förvärvade under tidigare utbildning genomförs en undersökning som inbegriper egen insamling och analys av data och bearbeta detta material vetenskapligt.Gestaltande Design: Interaktivitet 7,5 hp.I kursen introducerar olika interaktionsformer som har de digitala mediernas specifika egenskaper som utgångspunkt. Genom prototyputveckling skapas en digital berättelse som kan navigeras på flera olika sätt. Tekniska och designmässiga problem undersöks och löses löpande under utvecklandet av prototypen.Projektarbete 7,5 hpI kursen genomförs ett designprojekt där kunskaperna från tidigare kurser tillämpas.Interaktionsdesign: Design för mobila enheter 15 hpKursen behandlar användarcentrerad design och prototyputveckling av mobil IT, där mobil IT är satt i sitt sammanhang. Interaktionsdesign: Fysiska gränssnitt och design för samarbete 7,5 hpI kursen behandlas analys av hur IT-system används för att stödja samarbete. Kursen syft [...]

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Engelska 6

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Digital design

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: