Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i psykologi

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2022 - Distans

Examensarbete i psykologi

Kursen innehåller utarbetande av forskningsplan, genomförande av ett projekt, samt skriftlig och muntlig avrapportering av arbetet. Forskningsproblemet formuleras i samråd med den studerandes handledare och ska helst ligga inom ämnesgruppens (psykologi) forskningsområden. Problemet ska ha tydlig relevans för psykologiämnet och vara väl förankrat i psykologisk teori och metodik. Genomförandet av undersökningen samt kvantitativ dataanalys och författandet av den skriftliga rapporten under handledning upptar största delen av kursen. Resultatet av det empiriska arbetet presenteras i form av en vetenskaplig rapport utformad i enlighet med de normer som gäller för empiriska forskningsrapporter inom psykologiämnet. Forskningsrapporten kan författas på svenska eller engelska.

Förkunskaper

Godkänt resultat om minst 135 hp på grundnivåvarav minst90 hpinom ämnesområdet psykologi inklusive självständigt arbete om minst 15 hp.Därutöver krävs kursernaStatistiska metoder för psykologisk forskning 7,5 hpochForskningsmetod och vetenskapsteori 7,5 hpeller motsvarande på avancerad nivå.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Examensarbete i psykologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön