Visa allastudier.se som: Mobil

Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
180 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-14

Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Programmet är en treårig heltidsutbildning som bedrivs på distans med cirka 79 högskoleförlagda träffar under studietiden. Utbildningen förbereder för arbetsliv och/eller fortsatta studier inom folkhälsoområdet och innehåller såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser och kursmoment, samt möjlighet till internationella utbytesstudier. I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med omfattningen 15 hp.Utbildningens pedagogiska upplägg präglas av pedagogisk variation och studentcentrerat lärande, som inkluderar studentens eget ansvarstagande för sin lärprocess och personliga utveckling. Undervisnings- och examinationsformer syftar generellt till att stärka studentens utveckling och förmåga till kunskapsvärdering, problemlösning, reflektion och livslånga lärande. Utbildningens innehåll ger studenten en generalistkompetens som är användbar för arbete med folkhälso- och/eller hållbarhetsfrågor utifrån olika folkhälsorelaterade perspektiv, på olika samhälleliga nivåer och i olika verksamheter. Utbildningens beteendevetenskapliga inriktning bidrar till studentens förmåga att förstå, analysera och problematisera samt hantera den komplexitet som präglar verksamhetsområdet folkhälsa och hållbarhet. Den beteendevetenskapliga inriktningen kräver minst godkänt resultat på de kurser som markerats med *.År 1Under utbildningens första år läggs den folkhälsovetenskapliga och beteendevetenskapliga grunden för kunskap om och förståelse för den tvärvetenskaplighet och komplexitet som präglar samhällsutmaningar inom området folkhälsa och hållbarhet. Folkhälso- och hållbarhetsrelaterade utmaningar nationellt och globalt problematiseras under utbildningens första år med stöd av beteendevetenskap och studentens lärandeprocess i relation till personlig utveckling. Under första året finns utbildningens första period med VFU och studenten introduceras till akademiskt skrivande och vetenskapligt förhållningssätt. Innehållet i kurserna under utbildningens första år utgör grunden för andra årets fokusering på strategier, metoder och processer för förändringsarbete generellt och olika typer av folkhälsoarbete specifikt.Kurser år 1Folkhälsovetenskap en introduktion 7,5 hpLivsvillkor, levnadsvanor, hållbarhet och hälsa ett livscykelperspektiv 13,5 hp*Studentcentrerat lärande och kompetensutveckling I 1,5 hp*Sociologi en introduktion 7,5 hp*Psykologi en introduktion 7,5 hpBiomedicin, folksjukdomar och folkhälsa 15 hpGrundläggande hälsojuridik och etik 6 hp*Studentcentrerat lärande och kompetensutveckling II 1,5 hpÅr 2Innehållet under utbildningens andra år avser att utveckla studentens färdighet och förmåga att självständigt och i samarbete med andra identifiera, formulera, diskutera och lösa folkhälsovetenskapliga och hållbarhetsrelaterade problem samt utmaningar. Som stöd i lärprocessen används folkhälsovetenskapliga baskunskaper från år 1, ett vetenskapligt förhållningssätt generellt och ett beteendevetenskapligt perspektiv specifikt. Under utbildningens andra år ges också möjlighet till individuell fördjupning i form av valbara kurser (7,5 hp), VFU och examensarbete (B-uppsats).Kurser år 2Valbar kurs 7,5 hpVetenskaplig metod I: Kvantitativ ansats och epidemiologi 7,5 hp*Hälsopsykologi, hälsopedagogik och samtalsmetodik 9 hpStrategiskt folkhälsoarbete 6 hpVetenskaplig metod II: Kvalitativ ansats 7,5 hpPromotion och prevention olika arenor och målgrupper 15 hpUtvärdering med inriktning mot folkhälsoarbete 6 hp*Studentcentrerat lärande och kompetensutveckling III 1,5 hpÅr 3Möjligheten till individuell fördjupning fortsätter under utbildningens tredje år med stöd av valbara kurser (22,5 hp), VFU och examensarbete (C-uppsats). Tredje året karaktäriseras i stor utsträckning av studentens individuella fördjupningsstudier vilket även innebär att studenten utvecklar en förmåga att djupare analysera och problematisera folkhälsa och hållbarhet med stöd av ett beteendevetenskapligt helhetsperspektiv. Innehållet i kurserna under år tre bidrar med ytterligare verktyg och resurser för studentens förmåga att göra bedömningar och prioriteringar samt lägga upp strategier och välja metoder för olika typer av folkhälsovetenskapliga och hållbarhetsrelaterade sammanhang. Sista året inkluderar även ett helhetsgrepp vad gäller studentens förmåga att identifiera ytterligare kunskapsbehov och att utveckla sin kompetens i relation till huvudområdet folkhälsovetenskap, med tillhörande inriktning beteendevetenskap, inom ramen för studentcentrerat lärande och kompetensutveckling.Kurser år 3Valbar kurs 7,5 hpHälsoekonomi för folkhälsoarbete 7,5 hpProjektarbete, innovation och entreprenörskap med hälsoinriktning 7,5 hpVFU och projektplan för examensarbete i folkhälsovetenskap 7,5 hp Examensarbete i folkhälsovetenskap 12 hpValbara kurser 15 hp*Studentcentrerat lärande och kompetensutveckling [...]

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: