Visa allastudier.se som: Mobil

Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Centralt i samtliga moment är lärarrollen inom ämnet hem- och konsumentkunskap i relation till planering, genomförande och utvärdering av lektioner i förhållande till styrdokumenten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Ämnesdidaktiken utvecklas och anpassas för elevgruppen åk 13 med utgångspunkt från det centrala innehållet för ämnet hem- och konsumentkunskap i grundskolan, åk 1-3. Under de högskoleförlagda träffarna ges studenterna möjlighet att koppla momentets innehåll till didaktiska övningar genom laborationer, samtal och diskussioner som förankras i gällande styrdokument.Moment 1: Introduktion till hem- och konsumentkunskap (5 hp)·Humanekologisk teori·Undervisningsplanering·Lärandeteori och elevdelaktighet·Introduktion till ämnesdidaktik·DigitaliseringMoment 2: Mat och hälsa (5 hp)·Barn och ungas måltidsvanor och välbefinnande·Näringslära och livsmedelskunskap·Sapere·Utomhusmatlagning·Mat som ett pedagogiskt verktyg·Tillagning, hantering och förvaring av livsmedel·Redskap och teknisk utrustning för matlagning och bakning.Moment 3: Miljö och hälsa (5 hp)·Livsstil och miljö i ett lokalt och globalt perspektiv·Redskap konsumenter har för att göra medvetna val·Tvätt och rengöring·Miljömärkningar, regelverk och styrmedel·Hushållets material- och energianvändning·Avfallshantering och resurshushållning ·Livsmedelshygien Moment 4: Konsumtion och ekonomi (5 hp)·Sambanden mellan hem och samhälle och konsekvenserna av individens olika val·Ungas ekonomi, sparande och konsumtion·Kritisk granskning och analys av massmedial påverkanMoment 5: Livsstil, vanor och traditioner (5 hp)·Mat och måltid som sociala, geografiska och kulturbundna företeelser·Traditioners betydelse för hem- och konsumentkunskapsundervisning·Inkluderande förhållningssätt, genusperspektiv och bemötande av elever med olika kulturella bakgrunderMoment 6: Att undervisa i hem- och konsumentkunskap (5 hp)·Lärarrollen·Elevers lärande i hem- och konsumentkunskap·Bedömning, betyg och kunskapskrav ·Utvärdering av undervisning.

Förkunskaper

Lärarexamen som kan ge behörighet att undervisa i årskurs 1-3 samt huvudmannens godkännande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: