Visa allastudier.se som: Mobil

Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Kristianstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Kristianstad

Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6

En central del är grundläggande kunskaper om människans motoriska lärande och utveckling utifrån såväl ett biologiskt, socialt som psykologiskt perspektiv. Särskild tonvikt läggs på rörelselära med hänsyn till kroppens anatomi, fysiologi, motoriska utveckling hos barn och ungdomar. Tonvikt läggs också på motivationsfaktorer och andra psykologiska faktorer som spelar roll i valet att vara fysiskt aktiv eller stillasittande.Kursinnehållet kopplas till innehållet i kunskapsområdena rörelse och friluftsliv och utevistelse samt hälsa och livsstil i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolans läroplan (Lgr11). Bedömning för motoriskt lärande och betygsättning i det kriterierelaterade betygssystemet kopplade till de tre olika kunskapsområdena bearbetas och exemplifieras.I kursen behandlas frisk- och riskfaktorer för hälsa samt läroplanens övergripande mål och riktlinjer för hälso- och livsstilsfrågor med betoning på elevernas fysiska förmåga och den fysiska aspekten på hälsa, men behandlar också begreppet hälsa i ett bredare hållbarhetsperspektiv.Kursinnehåll utgår från att livsstilsfrågor, levnadsvanor och rörelseaktiviteter kan stimulera och motivera den enskilda eleven till att påverka sin individuella fysiska förmåga. Under handledning i yrkesrollen ska studenten utveckla sin didaktiska förmåga att planera, genomföra och värdera fysiska aktiviteter samt ta ställning i frågor som rör fysisk aktivitet, hälsa och livsstil som kopplas till elevens lärande i åk 1-6. Yrkesrollen berörs ständigt i alla moment som behandlas i kursen, men speciellt fokus på yrkesrollen görs under VFU-perioden. Innehållet behandlas utifrån val av metodik, ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv med fokus på det centrala innehållet i Lgr11. Särskilt uppmärksammas grovmotoriska och sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap, rörelse och dans till musik, simning och livräddning, vistelse i natur- och utemiljö, skidåkning, vandring och paddling, kartförståelse och orientering samt allemansrätten. Risk- och säkerhetsfaktorer vid såväl inomhus- som utomhusundervisning belyses. Speciellt behandlas säkerhet under friluftsliv och hantering av nödsituationer vid vatten under både sommar- och vintertid. Hjärt- och lungräddning (HLR) ingår i kursen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Idrott och hälsa för undervisning i åk 1-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: