Visa allastudier.se som: Mobil

IT-driftteknikerprogrammet

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Kristianstad
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Kristianstad
Sista ansökan: 2021-04-14

IT-driftteknikerprogrammet

Utbildningen organiseras som ett sammanhållet program som omfattar fyra terminer (120 högskolepoäng, hp).I programmet ingår kurser i informationsteknologi (111 hp, varav 15 hp verksamhetsförlagd utbildning), företagsekonomi och juridik (9 hp).Undervisnings- och examinationsformer syftar till att utveckla studentens förmåga till kunskapsinhämtning, problemlösning, reflektion och fördjupad förståelse. Synsättet bygger på tilltro till studentens förmåga att ta ansvar för sin utbildning och sin personliga utveckling. Nedan beskrivs kurserna som ingår i IT-driftteknikerprogrammet.Termin 1Introduktion till informationsteknologi (12 hp informationsteknologi) Nätverksteknik I (7 hp informationsteknologi) Infrastrukturella serversystem I (7 hp informationsteknologi)Projektkurs (4 hp informationsteknologi)Termin 2Kollaborativa serversystem (6 hp informationsteknologi) Infrastrukturella serversystem II (9 hp informationsteknologi)Nätverksteknik II (9 hp informationsteknologi) Säkerhet I (6 hp informationsteknologi)Termin 3 Infrastrukturella serversystem III (9 hp informationsteknologi)IT i organisationer (9 hp företagsekonomi och juridik) Säkerhet II (6 hp informationsteknologi)Systemhanterande serversystem (6 hp informationsteknologi)Termin 4Systemförvaltning (6 hp informationsteknologi) Examensarbete (9 hp informationsteknologi) Verksamhetsförlagd utbildning (15 hp informationsteknologi)Programmets innehåll är framtaget i samverkan med representanter för IT-branschen.I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning där studenten får pröva yrkesrollen och utveckla denna genom reflektion över relationen mellan teori och praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen ger studenten möjlighet till och erfarenheter av samverkan mellan kollegor på VFU-platsen samt möjlighet att möta IT-drift som kunskapsfält.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Högskoleexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för IT-driftteknikerprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: