Visa allastudier.se som: Mobil

Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser

Kursen behandlar kunskapsutveckling på arbetsplatser med särskilt fokus på utbildningsverksamhet. Följande områden behandlas:Moment 1: Professionslärande (5 hp)Momentet behandlar de professionellas yrkesutövande i förhållande till krav på kontroll och styrning. Vidare fokuseras de professionellas yrkesutövande i förhållande till skilda synsätt för utveckling av verksamheterna. I introduktionen behandlas yrkeskårers kunskapsproduktion på arbetsplatser.Moment 2: Lärande på arbetsplatser med fokus på utvecklingsarbete (5 hp)Momentet behandlar betydelse av arbetsplatsers struktur, komplexitet och förhållande till omgivandesamhälle för lärande och utveckling. Vidare fokuseras lokal kunskapsutveckling samt hur lärande och reflektionsprocesser på arbetsplatser kan användas för att integrera forskning och praktik. Moment 3: Studie av förutsättningar för lärande på en arbetsplats (5 hp)I momentet genomför studenten en studie av en arbetsplats. Studien innehåller följande moment:·Planering av datainsamling och analys av förutsättningar för lärande på en arbetsplats·Etiska aspekter på utvecklingsarbete·Anpassad presentation av studien enligt de förutsättningar som gäller för en forskningsmiljö inom utbildningsvetenskap·Opposition på motsvarande arbete·Anpassad presentation av studien till de förutsättningar som gäller på en arbetsplats

Förkunskaper

Godkänt resultatom minst 180 hpvarav minst 60 hpinom utbildningsvetenskapligtrelevantområde.Dessutom krävs45 hp på avancerad nivåinom utbildningsvetenskapligt relevant områdeinklusive självständig arbete på 15 hp på avancerad nivå.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: