Visa allastudier.se som: Mobil

Magisterprogram i datavetenskap, med fokus på hållbar utveckling

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Kristianstad
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Kristianstad

Magisterprogram i datavetenskap, med fokus på hållbar utveckling

Programmet består av en metodrelaterad kurs, fyra fördjupningskurser, två multidisciplinära projektkurser samt Examensarbete i datavetenskap omfattande 15 hp. Metodkursen är Datavetenskapliga metoder för hållbar utveckling. Fördjupningskurserna är Mobila plattformar, Internet of Things, Trådlös kommunikation och säkerhet samt Data mining. De multidisciplinära projektkurserna är Projektledning och organisation samt Hållbara projekt i multidisciplinära sammanhang. Datavetenskapliga metoder för hållbar utveckling behandlar avancerade metoder för forskning inom datavetenskap och sätter dessa i ett större perspektiv, särskilt med avseende på de globala hållbarhetsmålen. Dessa grunder kompletteras och byggs vidare på i fördjupningskurserna där metoderna tillämpas i datavetenskapliga sammanhang.Mobila plattformar är en kurs som belyser hur mobil teknologi och mobila applikationer kan ses som en viktig drivande kraft bakom datarevolutionen samt hur denna kraft kan användas för att stödja de globala hållbarhetsmålen. Internet of Things handlar om teknologier som används för att koppla ihop små datorenheter (saker, eng. things) i större nätverk, såväl lokala som globala. Trådlös kommunikation och säkerhet belyser datasäkerhetens roll i moderna digitala system, där kommunikation mellan saker (things) är påtagligt förekommande och där säkerhetsaspekter är väsentliga. Data mining handlar om hantering av stora mängder data, hur data samlas in och tolkas. Andra begrepp som berörs i kursen är Big Data, Cloud, och Machine Learning. Hållbara projekt i multidisciplinära sammanhang utgår från ett ämnesöverskridande projekt för att belysa hur moderna informationsteknologier, såsom mobila applikationer, Internet of Things, data mining, och datasäkerhet, bidrar till lösningar som kan stödja de globala hållbarhetsmålen. eHälsa är ett exempel på multidisciplinär mötespunkt mellan hälsovetenskap och datavetenskap. I denna kurs använder studenter tekniker som belyses i fördjupningskurserna genom olika tillämpningar. För att kunna driva datavetenskapliga projekt behövs också kunskaper om styrning och organisation. Detta belyses i kursen Projektledning och organisation.I kursen Examensarbete i datavetenskap genomförs ett självständigt arbete som är väl förankrat i datavetenskap som forskningsområde samt i huvudtemat för programmet. Utveckling av tekniska system som stödjer hållbar utveckling beaktas. I denna kurs använder sig studenter av såväl sin metod- som sin ämneskompetens för att utveckla egna frågeställningar och besvara dem genom ett empiriskt arbete.ProgramstrukturTermin 1Datavetenskapliga metoder för hållbar utveckling 6 hpInternet of Things 6 hpMobila plattformar 6 hpSäkerhet i trådlösa nätverk 6 hpData mining 6 hpTermin 2Projektledning och organisation 5 hpHållbara projekt i multidisciplinära sammanhang 10 hpExamensarbete i datavetenskap 15 hpOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Förkunskaper

Kandidatexamen inom datavetenskap eller annat motsvarande område, alternativt högskoleingenjörsexamen i datateknik, samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i datavetenskap, med fokus på hållbar utveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: