Visa allastudier.se som: Mobil

Magisterprogram i psykologi

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-14

Magisterprogram i psykologi

Programmet bedrivs på heltid och inleds med två metodkurser samt två fördjupningskurser. Metodkurserna heter Statistiska metoder för psykologisk forskning och Forskningsmetod och vetenskapsteori och fördjupningskurserna heter Rättspsykologi och Psykofysiologi. Den efterföljande terminen består av fördjupningskurserna Socialpsykologi och Utvecklingspsykologi. Under andra terminen genomför man också ett Examensarbete omfattande 15 hp. De erbjudna fördjupningskurserna kan ersättas med andra kurser där minst 15 hp måste vara på avancerad nivå inom psykologiska fördjupningsämnen.Statistiska metoder för psykologisk forskning (7,5hp) behandlar avancerade statistiska metoder för psykologisk forskning, inklusive strategier hur man använder dem för olika typer av frågeställningar. Praktiska räkneövningar med SPSS och statistiska problemlösningar utgör en central del.Forskningsmetod och vetenskapsteori (7,5hp) belyser sätt att gestalta experiment och andra design så att de tillåter så säkra slutsatser som möjligt. I grundsatsen diskuteras huruvida vetenskaplig forskning leder till säker kunskap och hur förhållandet mellan forskning och omgivande samhälle och tidsanda ser ut.Rättspsykologi (7,5hp) handlar om vittnespsykologiska forskningsteman med inriktning på vittnens perception och minne av brottsrelaterade händelser. Här ingår ett självständigt fördjupningsarbete inom ramen för ett sådant forskningstema. Psykofysiologi (7,5 hp) fokuserar på litteratur om klassiska och moderna psykofysiologiska experiment. Vidare behandlas grundläggande psykofysiologisk metod och experimentell design, liksom signalbehandling och tolkning av fysiologisk data. Socialpsykologi (7,5hp) behandlar teorier och deras antaganden om hur människors tankar, känslor och beteenden påverkas i sociala sammanhang. I detta ingår hur vi bildar oss en uppfattning om andra, och hur vi påverkas av ändra människors närvaro. Utvecklingspsykologi (7,5hp) tittar på barns utveckling, lärande och fungerande samt barns behov av stöd i detta utifrån ett ekologiskt perspektiv med specifikt fokus på individen, omgivningen och relationen däremellan.I kursen Examensarbete (15hp) genomförs en egen kvantitativ undersökning som är väl förankrad i psykologisk teori och metod. Forskningsrapporten skrivs enskilt under handledning, och den försvaras i ett examinationsseminarium. Studenter opponerar även på en annan uppsats i detta seminarium.ProgressionProgressionen sker genom att studenter förvärvar sig metodiska kunskaper, färdigheter, värderingsförmåga och ett vetenskapligt förhållningssätt inom kurserna Statistiska metoder för psykologisk forskning och Forskningsmetod och vetenskapsteori. Dessa grunder kompletteras och byggs vidare på i fördjupningskurserna där metoderna tillämpas på psykologisk forskning och forskning utvärderas baserad på metodkompetens. Sista steget är examensarbetet där studenter använder sig av såväl sin metod- som sin ämneskompetens för att utveckla egna frågeställningar och besvara dem genom ett empiriskt arbete.ProgramstrukturTermin 1Statistiska metoder för psykologisk forskning 7,5 hpRättspsykologi 7,5 hpForskningsmetod och vetenskapsteori 7,5 hp Psykofysiologi 7,5 hp Termin 2Examensarbete 15 hpSocialpsykologi 7,5 hpUtvecklingspsykologi 7,5hp

Förkunskaper

Kandidatexamenmed minst90 hpinom ämnesområdet psykologivaravminst15 hp självständigt arbeteeller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i psykologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: