Visa allastudier.se som: Mobil

Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Kristianstad
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Kristianstad
Sista ansökan: 2021-04-14

Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring

Programmets första termin består av följande företagsekonomiska kurser: ·Kundorientering och värdeskapande processer 7,5 hp·Strategi och styrning 7,5 hp·Industriell marknadsföring/B2B 7,5 hp·Internationellt företagande 7,5 hpDen andra terminen innebär ytterligare specialisering inom företagsekonomi genom nedanstående kurser: Företagsetik och hållbarhet i ett globalt perspektiv 5,5 hp Ledning och styrning av professionsorganisationer 2 hp Forskningsmetoder i företagsekonomi 7,5 hp Magisteruppsats i internationellt företagande och marknadsföring 15 hpProgressionen inom programmet sker genom att studenterna förvärvar kunskaper i växling mellan avancerade fördjupningskurser av mer övergripande karaktär, såsom strategi och styrning, och avancerade fördjupningskurser med specifikt fokus på internationellt företagande och marknadsföring. Progressionen inom programmet sker även genom första terminens VFU med betoning på företagsetik. Inom respektive kurs identifieras relevanta etiska frågeställningar som konkret appliceras på företag/organisationer. Genom att göra denna koppling under dels olika företagsekonomiska kurser, och dels under en hel termin utvecklas studenternas förståelse kring företagsetiska frågeställningar.Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för Högskolan Kristianstads program inom ekonomi sker i nära samverkan med näringsliv och förvaltning. Studenterna knyts till minst en organisation inom privat eller offentlig verksamhet. Denna tid kan ägnas åt t.ex. fallstudier genom analyser av den aktuella organisationen med hjälp av företagsekonomiska verktyg eller fältobservationer med syftet att samla in data som tillsammans med lämplig litteratur kommer att utgöra underlag för självständiga arbeten på olika nivåer. På detta sätt uppnås en tydlig samverkan mellan forskning, utbildning och arbetsliv enligt Kristianstadmodellen för VFU. För ytterligare information hänvisar vi till kursplaner för de kurser som innehåller VFU.Det avslutande steget i utbildningsprogrammet utgörs av ett examensarbete där studenterna under handledning identifierar och fördjupar sig i en aktuell forskningsfråga inom internationellt företagande och marknadsföring.

Förkunskaper

Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i företagsekonomi inklusive minst 15 hp fördjupningskurser på grundnivå inom internationellt företagande och marknadsföring, 15 hp statistik/metod samt ett självständigt arbete om 15 hp i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B / Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram - Internationellt företagande och marknadsföring

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: