Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket)

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket)

Kursen behandlar grundläggande matematikinlärning med utgångspunkt i arbete och undervisning i förskoleklass och grundskolans tidiga år. Inom kursen behandlas laborativa och undersökande arbetssätt, olika uttrycksformer och digitala lärresurser som verktyg för att stödja elevers kunskapsutveckling.Kursens ämnesdidaktiska innehåll är grundläggande taluppfattning och aritmetik, geometri, mätning, rumsuppfattning och algebra. Sambandet mellan elevers språk-och matematikutveckling diskuteras och problemlösningens roll i för elevers lärande och begreppsbildning behandlas. Vidare fokuseras bedömning och uppföljning av elevers matematikkunnande som grund för planering av en inkluderande undervisning utifrån elevers olika förutsättningar och behov. Moment 1: Matematikens vad och varförMomentet behandlar möjligheter att stimulera elevers matematiska lärande utifrån grundskolans uppdrag och styrdokument. De matematiska områden som behandlas är Taluppfattning och aritmetik Rumsuppfattning, mätning och geometri AlgebraI momentet behandlas och prövas även nationella kartläggningsmaterial i matematik.Moment 2: Matematikens hurMomentet behandlar språkets betydelse för elevers lärande i matematik, begreppsbildning, utforskande och undersökande arbetssätt samt olika läranderesursers möjligheter och begränsningar.Moment 3: Matematikundervisning för allaI momentet fokuseras undervisningsuppdraget där variationen av elevers individuella förutsättningar och behov beaktas i planering och genomförande av undervisning. Momentet behandlar även bedömning och uppföljning av elevers matematikkunskaper baserat på beskrivning och analys av visat kunnande.

Förkunskaper

Förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, anställning för undervisning i förskoleklassen samt huvudmannens godkännande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 högskolepoäng (Uppdrag av Skolverket)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön