Visa allastudier.se som: Mobil

Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
180 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-14

Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling

Utbildningen omfattar totalt 180 hp och har en tvärvetenskaplig karaktär där kurser i naturvetenskap och teknik varvas med samhällsvetenskapliga kurser. Utbildningen behandlar hur miljöproblem uppstår, vad konsekvenserna av dessa blir och hur kunskap och kommunikation inom miljövetenskap i samspel kan bidra till strategiskt arbetet för en hållbar utveckling. Programmets kurser kan innehålla delprov i form av studiebesök, tentamina, laborationer, inlämningsuppgifter och projektarbeten som examineras muntligt och/eller skriftligt. Kontinuerligt under utbildningen övar studenten sin förmåga att kritiskt söka och granska information samt sammanställa denna för olika målgrupper i samhället. Vidare är det integrerat i utbildningen att studenten utvecklar sin kommunikationsförmåga i tal och skrift, oftast med hjälp av multimedieteknik, genom redovisningar samt vid litteraturseminarier, projektredovisningar och i det avslutande examensarbetet.Utbildningen ges på distans och kommunikation med lärare och kursdeltagare sker huvudsakligen via en särskild nätbaserad lärplattform. Ett antal examinerande fysiska och digitala träffar förekommer.Ämnena delas upp i följande kurser (alla på Grundnivå):År 1Kunskaper i bland annat kemi, ekologi, miljövetenskapliga problemställningar och hållbar samhällsplanering berörs i kurserna. Dessa kunskaper är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kommande kurser på utbildningen.Miljö och hållbar utveckling 15 hp*Kemi för miljövetare 15 hp**Samhällsplanering 7,5 hp*Geografiska informationssystem (GIS) för miljövetare 7,5 hp**Mark och vatten 7,5 hp*Miljömätteknik 7,5 hp*År 2Kunskaper inom ämnet miljövetenskap med tillämpningar baserade på kretsloppsbegreppet, effektivt nyttjande av naturresurser samt systematiskt miljöarbete på olika samhällsnivåer behandlas under året. Studenten stärker därmed förståelsen för centrala begrepp vid utövandet av strategiskt miljöarbete och förbereder sig för utbildningens sista år.Resurseffektiv vattenhantering 15 hp* Avfallshantering i kretslopp 7,5 hp*Förorenade områden 7,5 hp*Resurseffektiv energianvändning 15 hp*Miljöförvaltning - från EU till kommun 7,5 hp*Miljöpsykologi, etik och kommunikation 7,5 hp*År 3Under sista året fördjupar sig studenten inom de olika perspektiven av strategiskt miljöarbete genom att bygga på med kunskaper om hur detta arbete kan utformas och ledas genom olika lagrum och ledningssystem, både i privata företag och i olika myndigheter. Studenten introduceras i ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att skapa integrerade hållbara lösningar som kan tillämpas vid strategiskt miljöarbete. Studenten ges också möjlighet att utveckla kreativitet, innovationsförmåga och entreprenörskap med speciell tillämpning på hållbarhet och miljö.Vidare kännetecknas år 3 av att möjliggöra för studenten att integrera och fördjupa kunskaper, färdigheter, analytisk förmåga och kritiskt tänkande som inhämtats under föregående utbildningsår.Genom VFU och examensarbete utvecklas fördjupade färdigheter att självständigt utöva strategiskt miljöarbete inom ett visst avgränsat område genom vilken studenten förbereds för ett yrkesliv med bred kompetens inom miljöområdet.Projektledning 7,5 hp**Miljölagstiftning 7,5 hp*Arbetsmiljö och den hållbara arbetsplatsen 7,5 hp*Den hållbara staden 7,5 hp*Miljöinnovation och entreprenörskap 7,5 hp*Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i miljövetenskap 7,5 hp*Examensarbete i miljövetenskap med inriktning mot strategiskt miljöarbete 15 hp** Kurser inom huvudområdet miljövetenskap utgör 150 hp, ** kurser utanför huvudområde utgör 30 hp.Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Kemi A/Naturkunskap A, Matematik B. Eller: Kemi 1/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: