Visa allastudier.se som: Mobil

Näringslärans grunder

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Näringslärans grunder

Kursen behandlar:· Behov av energi och näringsämnen samt deras funktion i kroppen.· Näringsämnenas förekomst i kosten.· Relation mellan kostmönster, energi- och näringsintag, kroppssammansättning och hälsa, samt relation mellan kostmönster, Globala målen för hållbar utveckling.· Energibalansens betydelse för hälsan.· Hormoners påverkan på samt roll i metabolismen.· Genomgång av olika metoder för att uppskatta och värdera intag av livsmedel, energi och näringsämnen, de Nordiska näringsrekommendationerna utgör referens.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.