Visa allastudier.se som: Mobil

Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 4-6

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Kristianstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Kristianstad

Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 4-6

I kursen behandlas grundläggande begrepp och sammanhang inom naturvetenskap och teknik utifrån fenomen i vardagslivet. Innehållet är kopplat till egen kunskapsutveckling och till vad det innebär att arbeta med, bedöma och utvärdera arbete med naturvetenskap och teknik i årskurserna 4-6. Såväl naturvetenskapen som teknikens karaktär, föränderlighet och gränser problematiseras. Kursens ämnesinnehåll speglar det centrala ämnesinnehållet i Lgr 11 och behandlas utifrån didaktiska, historiska och systemperspektiv. Centrala moment inom biologi, fysik, kemi och teknik är: ·ljus, ljud och astronomi·människans organsystem, dess placering, funktion och samverkan·materiens allmänna, elektriska och magnetiska egenskaper·krafters överföring och konstruktioner ·biologiska och tekniska system samt deras relationer·energins former, flöden och hushållning·väder·vardagens kemi, kemiska reaktioner och omvandlingar·cellens struktur och funktion samt dess energiomsättning ·kretslopp, naturstudier med ekologi, livsformer i naturen, samt ekosystemtjänster·sex- och samlevnad och hälsofrågor·digitala verktyg och medierI anslutning till ovanstående behandlas elevers naturvetenskapliga begreppsbildning, vad som karaktäriserar naturvetenskaplig verksamhet, risker och säkerhetsfrågor. Innehållet kopplas till perspektiv på hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling. Utomhuspedagogisk kompetens och förmåga att insiktsfullt använda de estetiska ämnena som verktyg i undervisningen diskuteras och omsätts i praktisk verksamhet. Före och under VFU:n ingår att, med ämnesdidaktisk forskning som utgångspunkt, planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i naturvetenskap och teknik. De verksamhetsförlagda veckorna ska ge koppling mellan teori och praktik och därmed förstärka och belysa kursens innehåll.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap A eller Naturkunskap 1b/1a1 + 1a2 och lärarutbildning med minst 30 hp godkända inom denna eller motsvarande

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturorienterande ämnen och teknik för undervisning i åk 4-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: