Visa allastudier.se som: Mobil

Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Kristianstad
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Kristianstad
Sista ansökan: 2021-04-14

Personal- och arbetslivsprogrammet

Utbildningen ges på heltid under sex terminer enligt nedanstående översikt:År 1: Första året ges för utbildningen grundläggande kunskaper i Personal- och arbetslivsvetenskap.I de ingående kurserna behandlas grundläggande teoribildningar, vetenskapsteori och metod samt den tvärvetenskapliga tillämpningen inom arbetslivs- organisations- och personalområdet.Följande kurser ingår i år 1:Introduktion till Personal och arbetslivsvetenskap I: Individperspektiv*, 15 hpIntroduktion till Personal och arbetslivsvetenskap II: Organisation och samhälle*, 15 hp Organisering och ledning*, 15 hpLärande i arbetslivet*, 7,5 hpKommunikation och grundläggande samtalsmetodik*, 7,5 hpÅr 2: Under andra året ligger fokus på för personalfunktionen relevanta frågor gällande ekonomi, arbetsmiljö och arbetsförhållande utifrån rättsliga, fysiska och psykosociala aspekter. Följande kurser ingår i år 2:Grundläggande ekonomi: Redovisning och ekonomisk styrning, 15 hpPersonalekonomi, 15 hpArbetsrätt, 15 hpArbetsmiljörätt och arbetsmiljöarbete, 15 hpÅr 3: Tredje året sätts personalfunktionen i relation till olika förändringsprocesser på individuell och organisatorisk nivå. Kunskaper och färdigheter, som de studerande hittills uppnått fördjupas och integreras i en praktisk tillämpning kopplad till examensarbetet och den framtida professionen. Följande kurser ingår i år 3:Förändrings, utvecklings- och utvärderingsarbete*, 15 hpAtt utforska och utvärdera arbetslivet: metod, design och analys*, 15 hpExamensarbete - kandidatexamen*, 15 hpPraktiskt personalarbete, 15 hp alternativt Arbetsmarknad, integration och mångfald*, 15 hp. Studenten väljer en av dessa två kurser.Kurser med asterisk ingår i huvudområdet Personal- och arbetslivsvetenskap.I programmet ingår VFU inom huvudområdet Personal- och arbetslivsvetenskap med en omfattning av 12,5 alternativt 19,5 hp beroende på kursval i årskurs 3. Under VFU:n får studenten pröva sin kommande yrkesroll och utveckla denna genom reflektion över relationen mellan forskning och beprövad erfarenhet, över teori och praktik och över professionens många skilda aspekter. Den ska även ge möjlighet till och erfarenheter av samverkan med yrkeskollegor och andra yrkeskategorier inom VFU-organisationen. Genom VFU:n ges studenten möjlighet att möta personalfunktionen som kunskapsfält, yrkesfält och forskningsfältVFU:n har en uttalad progression på så vis att de första perioderna förväntas ge studenten möjlighet att pröva på och reflektera över de arenor där den framtida yrkesrollen materialiseras. Under utbildningens gång ökar studentens eget ansvar successivt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Personal- och arbetslivsprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: