Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Psykologi II

Kursen ger fördjupade kunskaper inom biologisk psykologi, rättspsykologi, utvecklingspsykologi, och grundläggande metodologi och statistisk analys inom ämnet psykologi. Teoretiska studier varvas med praktiska övningar som utförs både enskilt och i grupp. Kursen avser att ge övning i ett kritiskt förhållningssätt till teorier och i att kunna applicera detta i experimentella sammanhang, såväl i laboratorie- som i tillämpade situationer, liksom i att kunna utvärdera resultatet.Moment 1: Kvantitativ forskningsmetodik och statistik, 7,5 hpMomentet behandlar psykologiska grundläggande forskningsdesigner, analysmetoder, och olika datainsamlingstekniker. Forskningsmetodiken fokuserar på experimentella och icke-experimentella forskningsmetoders interna respektive externa validitet, och på mätningars begreppsvaliditet och reliabilitet. Även tvärsnittsundersökningar och tekniker för att erhålla representativa urval belyses. I statistikdelen av momentet introduceras grundläggande uni- och bivariata analyser avseende både deskriptiv statistik (skaltyper, centralmått, spridningsmått , effektstorlek, tabeller och diagram) och inferentiell statistik (konfidensintervall, signifikansprövning av medelvärdesskillnader och korrelationer).Moment 2: Biologisk psykologi 7,5 hpMomentet ger grundläggande kunskaper i hjärnans anatomi, nervcellernas funktion och hjärnans utveckling. Vidare kommer olika metoder för att mäta hjärnans funktion att presenteras med fokus på hjärnavbildningsmetoder. Momentet behandlar hjärnans basala funktioner såsom perception och motorik men framförallt högre kognitiva funktioner t.ex. minne, språk och kognitiv kontroll. Ett annat fokus är hjärnans funktion vid emotionella processer, t.ex. rädsla, motivation och social interaktion. Vidare ges en översikt över hjärnans sjukdomar.Moment 3: Rättspsykologiska områden 7,5 hpMomentet ger en översikt över rättspsykologiska kunskapsområden. Under kursen introduceras områden som vittnesmål, lögndetektion, gärningsmannaprofilering, utredande intervjuer/förhör, bevisvärdering, bedömningar och beslutsfattande i rättssammanhang.Moment 4: Utvecklingspsykologi 7,5 hpMomentet ger en översikt över social, emotionell, kognitiv och neuropsykologisk utveckling i ett livslångt perspektiv. Aspekter av genus, genetik, och miljö klargörs. Normalutveckling men även avvikelser från denna diskuteras. Vidare redogörs för olika utvecklingspsykologiska forskningsmetoder.

Förkunskaper

Grundläggande behörighetsamtminsten av följande kurserPsykologi I 30 hp,Familjepsykologi I 30 hpellerRättspsykologi I 30 hpeller motsvarandeska vara avklarade

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Psykologi II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: