Visa allastudier.se som: Mobil

Psykologi III

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Psykologi III

Kursen behandlar verktyg för att kunna utvärdera, ta ställning till, samt praktiskt genomföra grundläggande psykologisk forskning och teoribildning. På ett övergripande plan inkluderar kursen vetenskapsteori, vetenskaplig metodologi inom psykologi, statistik och empiriskt arbete. Innehållet involverar både teoretisk förståelse av centrala begrepp och metoder samt praktisk applikation av dessa. Kursen är indelad i tre moment med följande innehåll:Moment 1: Metod, dataanalys och vetenskapsteori 7,5 hpMomentet behandlar multivariat experimentell och icke-experimentiell design i relation till intern validitet samt aspekter av centrala forskningsmetoder inom psykologi, exempelvis konstruktion av frågeformulär och etik. Momentet behandlar även både praktiska och vetenskapsteoretiska frågor beträffande kausalitet, teoritestning och vetenskaplig progression. Momentet innehåller en orientering i psykometri, liksom i grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar såsom säkerhet i vetenskaplig kunskapsbildning, samt innebörder i centrala begrepp såsom teori, evidens, förklaring och kausala mekanismer.Moment 2: Statistik 7,5 hpMomentet behandlar, förutom en repetition av kunskaper från föregående kursnivå, multivariata statistiska beräkningstekniker såsom ANOVA-modeller och multipel regressionsanalys. Momentet behandlar också reproducerbarhet samt sensitivitet i from av statisk power och konfidensintervall. Moment 3: Empiriskt arbete 15 hpMomentet behandlar problemformulering, planering, genomförande inklusive datorbaserad statistisk bearbetning och rapportering av forskningsarbete.Forskningsproblemet formuleras i samråd med handledare och ska ha tydlig relevans för psykologiämnet och vara väl förankrat i psykologisk teori och metodik.Kunskapsområden inom vilket det empiriska arbetet kan ske är: Kognitionspsykologi, Personlighetspsykologi, Socialpsykologi, Utvecklingspsykologi, Arbetspsykologi, Familje- och föräldraskapspsykologi och Rättspsykologi.

Förkunskaper

Grundläggande behörighetsamtkursernaPsykologi I och II, 60 hp,eller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Psykologi III

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: