Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Distans
Vår 2023

Distans
Vår 2023

Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext

I kursen behandlas samhällsteorier som kan användas för att analysera utbildning. Vidare behandlas och integreras olika metodologiska angreppssätt som kan skapa fördjupad förståelse av utbildningskontexter. Därtill granskas utbildningsvetenskaplig forskning utifrån forskningsetisk synvinkel.Moment 1: Samhällsteorier och teoriimpregnerad analys (4,5 hp)Momentet behandlar användningen av samhällsteorier för teoriimpregnerad analys av utbildningsvetenskapliga frågor.Moment 2: Metodologiska överväganden (4,5 hp)Momentet behandlar komplexa samband mellan samhällsteorier, metodologiska ansatser och utbildningsvetenskaplig forskning.Moment 3: Pilotstudie och VFU (6 hp)Momentet innehåller en pilotstudie som bygger på paper som skrivs i moment 1 och 2. I fokus för pilotstudien står insamling av ett empiriskt material, bearbetning av kvalitativa och kvantitativa data samt teoriimpregnerad analys. I momentet ingår VFU i form av empiriinsamling motsvarande 1 hp.

Förkunskaper

Godkänt resultatom minst 180 hpvarav minst 60 hpinom utbildningsvetenskapligt relevant områdesamt minst45 hp på avancerad nivåinom utbildningsvetenskapligt/hälsovetenskapligt relevant områdeinklusive självständigt arbetepå 15 hp på avancerad nivåoch kursenUtbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod15 hpeller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön