Visa allastudier.se som: Mobil

Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling

Moment 1: Matematikundervisningens traditioner, elevers lärande och pedagogens möjligheter att stödja matematikutveckling (15 hp varav 3 hp VFU)Momentet behandlar olika sätt att se på matematik och vad elever ska lära sig i ämnet. Utifrån forskningsresultat behandlar det även hur elever lär sig matematik, bildar begrepp och tillägnar sig kunskaper och färdigheter inom matematikens olika områden. Momentet analyserar och problematiserar olika traditioner inom matematikundervisning. Det tar också upp kritiska steg i utvecklingen av kompetens i matematik. Variationen i elevers matematiska tänkande och olika förutsättningar för lärande är centralt. Olika verktyg för att kartlägga denna variation så som skriftliga test och flexibel intervju används. Resultaten av dessa undersökningar analyseras. Dessutom diskuteras hur en matematikundervisning som tar hänsyn till denna individuella variation kan utformas. Moment 2: Matematiksvårigheter, möjligheter och hinder samt lärmiljöer som främjar matematikutveckling (15 hp varav 3 hp VFU)Momentet behandlar mer i detalj hur och varför elever ibland hamnar i matematiksvårigheter samt hur man utreder, förebygger och åtgärdar dessa. Studenterna får arbeta med olika typer av analysverktyg som underlag för kartläggning, planering och genomförande av åtgärder. I kartläggnings- och utvärderingsarbetet fördjupas och övas vetenskapliga metoder. Momentet diskuterar också hur elevers matematiska kunskaper bedöms och värderas, samt de synsätt och teorier som ligger bakom detta. Det synliggör även hur bedömning kan ligga till grund för elevers fortsatta matematikutveckling och diskuterar betygsättning i matematik. Momentet behandlar även olika former för inkluderande undervisning i matematik samt orienterar studenterna i tekniska och laborativa hjälpmedel för matematikundervisning. Med ovan nämnda innehåll som grund tar momentet även upp hur gynnsamma lärmiljöer för elever kan utformas för såväl en- som flerspråkiga elever inklusive elever med neuropsykiatriska svårigheter och andra för området relevanta svårigheter.

Förkunskaper

Avlagd grundlärar-,ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärarexameneller motsvarandeäldre examensamt minst 3 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhetomfattande minst halvtid som pedagog efter avlagd examensamtminst 22,5 hp ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutvecklingDessutom krävsminst30 hp specialpedagogik.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: