Visa allastudier.se som: Mobil

Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling

Moment 1: Att möta och stödja språkutveckling (15 hp varav 1,5 hp VFU) I momentet utgör språk- och begreppsutveckling liksom språkets betydelse för lärande och kunskapsutveckling ett centralt innehåll. Olika teoribildningar avseende språkutveckling studeras och variation i relation till språkutveckling behandlas. Språklig sårbarhet, såsom språkstörning och andra neuropsykiatriska svårigheter, beslyses ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Barns och elevers villkor och förutsättningar synliggörs och problematiseras utifrån perspektiv på och teorier om språkligt stödjande och utvecklande arbete i förskola och skola. Rätten till stöd studeras utifrån lagar, förordningar och aktuell pedagogisk och specialpedagogisk forskning om arbete i förskola och skola. Under VFU undersöks, analyseras och utvärderas språkutvecklande arbete i förskola och skola samt hur språklig sårbarhet kan mötas och stödjas. Speciallärarens profession studeras och problematiseras utifrån etiska aspekter på yrkesroll och uppdrag.Moment 2: Att förebygga, utreda och åtgärda skriv- och lässvårigheter (15 hp varav 1,5 hp VFU)I momentet fördjupas kunskapen om komplikationer och sårbarhet i språkutveckling med fokus på skriv- och läsutveckling. Svårigheter med exempelvis uppmärksamhet, arbetsminne och mentalisering beaktas. Språkpedagogisk utredning av språk-, skriv- och lässvårigheter behandlas i relation till styrdokumentens kravnivåer och helheten i barnets/elevens lärmiljö. Bedömning och betygsättning diskuteras i samband med skriftlig sårbarhet. Ett proaktivt, språkutvecklande och kompenserande arbetssätt förespråkas. Speciallärarens roll att skapa förutsättningar för utveckling av lärmiljöer avseende språk-, skriv och läsutveckling betonas. En språkpedagogisk utredning av och kring en elev, i form av ett case, genomförs under VFU och fältdagar. Utredningen analyseras i relation till undervisning, extra anpassingar och särskilt stöd. Speciallärarens profession granskas och värderas utifrån etiska aspekter på yrkesroll och uppdrag.

Förkunskaper

Avlagd grundlärar-,ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärarexameneller motsvarandeäldre examensamt minst 3 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhetomfattande minst halvtid som pedagog efter avlagd examensamt minst 22,5 hp ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.Dessutom krävsminst30 hp specialpedagogik.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: