Visa allastudier.se som: Mobil

Yrkeslärarutbildning

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
90 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-14

Yrkeslärarutbildning

Yrkeslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad innehåller 60 högskolepoäng utbildningsvetenskapliga kärnkurser och 30 högskolepoäng VFU. Utbildningen innehåller tre kurser: Yrkeslärarprofessioneni skola och samhälle, Yrkesdidaktik och lärande och Yrkeslärarprofessionen och verksamhetsutveckling om vardera 30 högskolepoäng som läses på halvfart, distans. För att stärka kopplingen mellan teori och praktik ingår VFU i alla kurser.Studenten utvecklar relevanta kompetenser som behövs i arbetet som yrkeslärare för att kritiskt kunna analysera och konstruktivt utveckla den egna undervisningen. Utveckling av dessa kompetenser ställer krav på olika former av arbetsintegrerat lärande vilket sker under VFU-perioderna, men även i de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna. Yrkeslärarutbildningens två delar beskrivs nedan:Utbildningsvetenskaplig kärna (60 högskolepoäng)Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller kunskaper och färdigheter som är gemensamma för alla lärare. Dessa ges inom ramen för tre övergripande perspektiv - ett samhällsperspektiv, ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv och ett professionellt utvecklingsperspektiv. Kurserna behandlar följande områden:·skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,·läroplansteori och didaktik,·vetenskapsteori och forskningsmetodik,·utveckling, lärande och specialpedagogik,·sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och utvecklingspsykologi,·bedömning och betygsättning,·utvärderings- och utvecklingsarbete.VFU (30 högskolepoäng)VFU omfattar 30 högskolepoäng och innehåller forskningsanknuten VFU under kvalificerad handledning. Utbildningen innehåller moment som fördelas över läsåret för att täcka in det cykliska lärararbetet. I de teoretiskt orienterade momenten är syftet att erbjuda en vetenskapligt grundad kunskap om och förståelse för ett pedagogiskt handlande.

Förkunskaper

Grundläggande behörighetsamtkvalificerade och relevanta yrkeskunskaperinom något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram.Enligt UHR:s kunskapskriterier.

Examen & Intyg

Yrkeslärarexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Yrkeslärarutbildning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: