Visa allastudier.se som: Mobil

Arbetsledning

Högskolan Väst
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2022 - Distans

Arbetsledning

Din förmåga att som arbetsledare skapa ett hälsosamt och produktivt arbetsklimat är en kritisk faktor för framgång. För att kunna skapa detta behöver du bland annat känna till ledarskapets betydelse, särskilt med avseende på relationsbyggande och kommunikation, konflikthantering, hur individer i grupp relaterar till varandra och hur du ska organisera för att ta till vara människors resurser. Därför tar kursen upp grunderna i ledarskap, kommunikation, coaching, gruppdynamik och organisation. All inlärning bygger på att den lärande aktivt tar del av materialet på lärplattformen Canvas. Kursen har en praktisk inriktning och utgår från kursdeltagarnas tidigare kunskaper, erfarenheter och värderingar. Tillsammans med lärarna, bearbetas nya kunskaper.Kursen är helt nätbaserad, vilket innebär att den inte innehåller några fysiska träffar. Du/Studenten behöver inte vara uppkopplad under vissa tider utan kan ta del av materialet som finns på lärplattformen när det passar dig under kursens gång. Allt material du behöver läggs ut på lärplattformen kontinuerligt och du kan ta del av det när du önskar.Inga grupparbeten förekommer i kursen.All kommunikation sker via Canvas alternativt kontakt via studentmailen. Lärplattformen är ett kommunikativt stöd i kursen. Här läggs material och uppgifter ut inför lärtillfällen och här skickar du in dina inlämningsuppgifter under angiven rubrik. En ordinär dator fungerar bra att använda.Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter: Hemtentamen, Opponering på annan students hemtentamen och Slutversion av hemtentamen. Examinationen betraktas som en del i din lärandeprocess och utgör en möjlighet för att utveckla kunskap och insikt om arbetsledning. För att erhålla betyget godkänt (G) på kursen krävs betyget godkänt på samtliga examinerande moment.Det är samma inlämningsuppgifter vid omexaminationstillfällena som vid ordinarie examination. Betygsgrader: Godkänd (G) - underkänd (U)

Förkunskaper

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan VästRecensioner

Det finns inga recensioner för Arbetsledning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön