Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa

Högskolan Väst
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Trollhättan
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Trollhättan

Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa

I kursen Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa, 7,5hp studeras följande områden: e-hälsa. etisk beslutsmodell, handledning, kognitiva behandlingsmetoder, nationella riktlinjer, samtalsmetodik, patienters och närståendes delaktighet, patienters lärande, personcentrerad omvårdnad, psykopedagogiska metoder, pedagogiska och terapeutiska förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad, vård i livets slutskede och vårdmiljö. I kursen tillämpas Arbetsintegrerat lärande. Det innebär att kunskaper och frågeställningar från den verksamhetsförlagda utbildningen integreras med teoretiska studier på campus. Antingen utgår du från teoretiska frågeställningar som du studerar och prövar i verksamheten eller så utgår du från situationer/fenomen/problem som du hämtar från verksamheten för att sedan analysera med hjälp av teori. Genom att fortlöpande integrera teoretisk och praktisk kunskap lär du dig att se sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kursen utgörs av 1,5hp. Kursen läses på halvfart

Förkunskaper

Sjuksköterskeexamen med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad samt svenska 3 eller motsvarande.

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst


Recensioner

Det finns inga recensioner för Avancerad omvårdnad vid psykisk ohälsa

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön