Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi, nivå 1-30

Högskolan Väst
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Trollhättan
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Trollhättan
Vår 2022
2021-10-14

Trollhättan
Höst 2021

Nationalekonomi, nivå 1-30

Nationalekonomi påverkar allas liv. Som konsumenter försöker vi använda våra begränsade inkomster på bästa sätt. Som investerare försöker vi fatta beslut som maximerar vår vinst och minimerar risktagandet. Som medborgare i ett land påverkas våra liv av de beslut som statsmakten tar såsom beslut om skatter, beslut om utgifter på vård och utbildning, beslut om räntor, beslut som påverkar arbetslöshet, inflation och tillväxt. Trots de bekväma liv som många människor i den industrialiserade världen lever är det fortfarande många utmaningar som vi står inför. Vår ekonomi går fortfarande igenom periodvisa recessioner och vi lider fortfarande av arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet samt av upprepade attacker på de internationella finansiella marknaderna. Dessutom har gapet mellan rika och fattiga ökat betydligt i många länder.Huvudmålet i detta kurspaket är att introducera den nationalekonomiska disciplinen och att ge en grundläggande förståelse av hur ekonomier fungerar. Detta kräver en blandning av ekonomisk teori och verklighetsnära tillämpningar. Målet är inte i första hand att beskriva det ekonomiska landskapet utan mer att förklara och analysera processerna, vilka gör det möjligt för studenterna att förstå händelser som nyligen inträffat och sådana som kommer att inträffa.Paketet innehåller följande kurser om vardera 7.5 hp: Mikroekonomi: Kursen beskriver hur individer, företag och organisationer fördelar resurser så effektivt som möjligt och analyserar hur priser påverkas av konkurrens samt hur marknadsmisslyckanden påverkar välfärdsstaten. Makroekonomi: Kursen undersöker ekonomin i sin helhet. Den behandlar begrepp såsom aggregerad efterfrågan och aggregerat utbud, bruttonationalprodukt, bestämningsfaktorer för ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, inflation, finansiella marknader, penning- och finanspolitik. Internationell ekonomi: Kursen börjar med att analysera fördelarna med internationell handel och därefter analyseras handelskvoter, tullar och olika strategier för handel och utveckling. Finansiell ekonomi: Kursen handlar om de byggstenar och tillämpade tekniker som behövs inom områden för finansiering, investering, finansiella institutioner och företagsfinansiering. Den lägger därmed grunden för mer specialiserade kurser som har ett mer avgränsat fokus.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Matematik C och Samhällskunskap A med godkänt resultat. Undantag från svenska. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/Vux12 samt Matematik 3b alternativt 3c och Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 med godkänt resultat. Undantag från Svenska. Områdesbehörighet 4/A 4

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi, nivå 1-30

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön