Visa allastudier.se som: Mobil

Nationalekonomi, nivå 31-60

Högskolan Väst
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Trollhättan
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2022 - Trollhättan

Nationalekonomi, nivå 31-60

En ekonom måste vara matematiker, historiker, statsman, filosof, till viss del så distanserad och oförstörd som en konstnär, men ändå ibland så handfast som en politiker, så anförde John Maynard Keynes, den store brittiske nationalekonomen.Som Keynes beskrivning antyder så måste studenter som siktar på att lära sig nationalekonomi använda sig av många olika talanger. Det huvudsakliga syftet med detta kurspaket är att ge studenterna en djupare och mer omfattande kunskap om de mest betydande teorierna i nationalekonomi och finansiering. Det framhåller den empiriska disciplinen i nationalekonomi och förväntar att studenterna tänker som nationalekonomer, vilka alltid tar fasta på olika modeller när ekonomiska händelser och ekonomisk politik analyseras. Det möjliggör också för studenter att kvantitativt tillämpa dessa teorier på verkliga nationalekonomiska och finansiella problem.Föreställ dig att du tänker starta ett eget företag. Oavsett vilket företag som startas så måste du svara på följande tre frågor i en eller annan form: Vilka långsiktiga investeringar ska du göra? Det vill säga, vilken bransch kommer du att verka i och vilka lokaler, maskiner och utrustning kommer du att behöva? Detta är Kapitalbudgetering. Var kan du få den långsiktiga finansieringen för att betala för dina investeringar? Kommer du att ta in andra ägare eller kommer du att låna pengarna? Detta är Kapitalstruktur. Hur kommer du att sköta de dagliga finansiella aktiviteterna såsom att kassera in från kunder och betala leverantörer? Detta är Arbetande kapital.Att studera hur dessa tre frågor besvaras är det huvudsakliga syftet med en av de fyra kurser i paketet. Denna kurs kallas Corporate Finance. De andra tre kurserna i paketet är (samtliga om 7.5 hp): Kvantitativa metoder: Kursen ger de mest betydelsefulla matematiska och statistiska verktygen som behövs för att lösa olika ekonomiska och finansiella problem. Mikroteori: Kursen ger en djupare kunskap och förståelse i mikroekonomi, innefattande både konsumtions- och produktionsteori. Makroteori: Denna kurs ger en djupare och mer utvecklad kunskap om de viktigaste makroekonomiska teorierna och dess tillämpningar.

Förkunskaper

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 hp i Nationalekonomi.

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi, nivå 31-60

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön