Visa allastudier.se som: Mobil

Samverkan i vårdens övergångar

Högskolan Väst
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
4.5 hp
Deltid
Distans

Samverkan i vårdens övergångar

Fungerande samverkan är centralt för att säkerställa patientsäkerhet och ett effektivt utnyttjande av vårdens resurser. Trots detta beskrivs samverkan återkommande som en utmaning i vården, bland annat i termer av ansvar, avtal och riktlinjer, ersättningssystem, informationsöverföring, uppföljning samt mötet mellan olika kunskapsområden, rutiner och tidsperspektiv. Utmaningarna med att samverka inom och mellan organisationer respektive professioner kan se delvis olika ut, men många gånger har utmaningarna liknande grund. Förutom riktlinjer och tydlig ansvarsfördelning behövs också tillit, initiativförmåga och insikt i varandras professionella kunskap.Denna kurs utgör en arena för att mötas och lära över organisatoriska och professionella gränser, och syftar till att kursdeltagare ska utveckla kunskaper om centrala mekanismer för samverkan och färdigheter för arbete i samverkan, med särskilt fokus på vårdens övergångar och patienten i centrum. Kursen utgår i stort från samverkans varför, vad och hur mer specifikt begrepp om samverkan och samverkan som arbetsform, arbete utifrån lagar och riktlinjer som berör samverkan inom vården, utmaningar och möjligheter med samverkan samt kursdeltagarnas egna erfarenheter och föreställningar. Kursens pedagogiska idé bygger på arbetsintegrerat lärande och varvar därför föreläsningar och gruppdiskussioner/workshop med syfte att skapa förutsättningar för såväl teoriförankring som erfarenhetsutbyte. Det kommer att finnas utrymme för fördjupning utifrån intresse och kunskapsbehov avseende exempelvis organisering och styrning av samverkan, eller samverkan mellan olika vårdgivare och professioner i vårdverksamheter.Kursen ges online, med 7 kurstillfällen (halvdagar), inklusive en workshop samt inspelade föreläsningar. Kursen riktar sig främst till dig som arbetar patient-eller brukarnära och i ditt arbete möter övergångar mellan vårdgivare och professioner. Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha utvecklat en djupare förståelse av den komplexitet som arbete i samverkan för den enskildes bästa innebär, samt ha utvecklat sin förmåga att arbeta och lära i miljöer som kräver förhandling, initiativ, flexibilitet och lyhördhet. Som examinerande moment deltar kursdeltagarna i ett litteraturseminarium samt lämnar in en skriftlig inlämningsuppgift, med utgångspunkt i den egna praktiken och gruppdiskussioner som förts under kursens gång, som diskuteras vid ett avslutande seminarium.

Förkunskaper

Filosofie kandidatexamen om minst 180 hp i vårdvetenskap, omvårdnad, medicin eller motsvarande.

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan VästRecensioner

Det finns inga recensioner för Samverkan i vårdens övergångar

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön