Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60

Högskolan Väst
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
30 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
Höst 2021

Distans
Vår 2022
2021-10-14

Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60

Kurspaket 2 i Svenska som andraspråk tar upp hur man skapar meningsfulla lärandetillfällen utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och formativ bedömning. Vidare ingår kontrastiv grammatik, läromedelsspråk och ett metodstudium i ett för svenskan strukturellt främmande språk.Kurspaketet innehåller moment som är relevanta för att arbeta med utveckling av svenska som andraspråk i olika skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Det riktar sig till lärare, skolledare och andra som vill öka sin kunskap och förståelse för ämnet svenska som andraspråk.Kurspaketet består av två 15 hp-kurser. Studierna är helt nätbaserade och består av inspelade föreläsningar, som finns tillgängliga under en längre tid. Några undervisningstillfällen samt examinationer genomförs via e-klassrum, och för detta behöver du ett fristående headset och webbkamera. Därutöver disponerar du som distansstudent själv din tid.Kurspaketet ser ut enligt följande:Kontrastiva aspekter och läromedelstexter (15 hp), som består av delkurserna:Kontrastiv grammatik och metodstudium (10 hp)Läromedelstexter ur ett andraspråksperspektiv (5 hp) (kan även sökas som separat kurs)Språkutveckling och utvärdering (15 hp), som består av delkurserna:Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (7,5 hp) (kan även sökas som separat kurs)Utveckling och utvärdering av svenska som andraspråk (7,5 hp) (kan även sökas som separat kurs)Länk till Skolverkets sida om krav för ämnesbehörighet i olika skolformer.https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/regelverk/krav-for-att-fa-behorighet-1.237096

Förkunskaper

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng inom Svenska som andraspråk 1-30 hp eller motsvarande.

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan VästRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk, kurspaket 2: 31-60

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: