Tillämpad statistik - prediktiv modellering

Högskolan Väst
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2023 - Distans

Tillämpad statistik - prediktiv modellering

Statistik är läran om hur data kan användas för att förstå verkligheten bättre.Tänk dig att du ansvarar för marknadsbedömningar och studerar försäljningsvolym i olika områden. Du är framförallt intresserad av annonsvolymen betydelse och olika kampanjers genomslagskraft. Men, naturligtvis beror försäljningen även på områdenas storlek, invånarantal samt vilket behov av produkten som finns i området. Vidare är försäljningen beroende av marknaden i sin helhet oavsett aktuell kampanj. Ja, för att få ett korrekt beslutsunderlag är det viktigt att utföra analyser som tar hänsyn till flera faktorer samtidigt.Låt säga att du vill lära dig mer om fastighetsbranschen. Du är nyfiken på hur betydelsefulla olika faktorer är för priset på en fastighet. Vilken betydelse har boytan? Är boytan lika viktig oavsett om huset är för boende året runt eller fritidshus? Hur viktig är standarden? Lönar sig en renovering av köket? Att skapa sig förståelse för vad som avgör marknadsvärdet kräver analyser som tar hänsyn till flera olika faktorer samtidigt. Är du däremot på jakt efter en snabb prisbedömning kanske husets taxeringsvärde kan ge värdefull information?Ja, exemplen ovan illustrerar kärnan i denna kurs. Vi diskuterar hur man studerar samband mellan en målvariabel och en eller flera förklarande variabler. Denna typ av statistiska modeller används för att skapa förståelse och öka kunskapen om olika fenomen men även för att göra prediktioner (prognoser). En form av statistisk analys som är viktig och vanlig inom i princip alla olika tillämpningsområden.Kursen innehåller två datorlaborationer där man guidas i det statistiska analysarbetet med anvisningar och handledning. I slutet av kursen får man på egen hand ta sig an ett antal analyser där man på egen hand ska identifiera rätt analys, använda datorn för att genomföra analysen, dra slutsatser och beskriva praktiska konsekvenser.

Förkunskaper

Fullgjorda kursfordringar i kurserna Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data, 7.5 hp, TSA100 samt Tillämpad statistik - att dra slutsatser från data, 7.5 hp, TSA120 eller motsvarande.

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan VästRecensioner

Det finns inga recensioner för Tillämpad statistik - prediktiv modellering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön